DANSELEK

INFORMASJON

Barnedans for de minste fra 3-5 år. Vi leker og lærer morsomme danser til ulike barnesanger

Pris: 750,-