Lokasjoner

Speilsalen vestmyra barnehage

Tiurveien 2, 8207 Fauske

Dansesal Vestmyra skole

Hegreveien 14, 8207 Fauske